Bộ trơn Tencel 5 món

 Bộ ga giường Tencel 01 White cream  Bộ ga giường Tencel 01 White cream
2,780,000₫
 Bộ ga giường Tencel 02 Light grey  Bộ ga giường Tencel 02 Light grey
2,780,000₫
 Bộ ga giường Tencel 03 Green  Bộ ga giường Tencel 03 Green
2,780,000₫
 Bộ ga giường Tencel 04 Grey  Bộ ga giường Tencel 04 Grey
2,780,000₫
 Bộ ga giường Tencel 05 Nude pink  Bộ ga giường Tencel 05 Nude pink
2,780,000₫
 Bộ ga giường Tencel 06 Deauville Mauve  Bộ ga giường Tencel 06 Deauville Mauve
2,780,000₫