Bàn làm việc - Tables

 Bàn chân A size M Bàn chân A size M
2,050,000₫
 Bàn chân A size S Bàn chân A size S
1,700,000₫
 Bàn chân U size M Bàn chân U size M
1,830,000₫
 Bàn chân U size S Bàn chân U size S
1,480,000₫
 Bàn chân X size M Bàn chân X size M
1,830,000₫
 Bàn chân X size S Bàn chân X size S
1,480,000₫
 Bàn chân NY size M Bàn chân NY size M
2,300,000₫
 Bàn chân NY size S Bàn chân NY size S
1,900,000₫
 Bàn chân U size XS Bàn chân U size XS
850,000₫
 Bàn chân X size XS Bàn chân X size XS
850,000₫
 Bàn chân A size XS Bàn chân A size XS
980,000₫
 Bàn chân NY size XS Bàn chân NY size XS
1,080,000₫
 Bàn chân A giả gỗ size S Bàn chân A giả gỗ size S
2,050,000₫
 Bàn chân A giả gỗ size M Bàn chân A giả gỗ size M
2,400,000₫
 Bàn chân U size L Bàn chân U size L
3,300,000₫
 Bàn chân X size L Bàn chân X size L
3,300,000₫
 Bàn chân A size L Bàn chân A size L
3,500,000₫
 Bàn chân A giả gỗ size L Bàn chân A giả gỗ size L
3,800,000₫