Thông tin liên hệ

  • Cửa hàng 1 / Công ty TNHH 1988 Home Up

27bis Trần Nhật Duật, phường Tân Định, quận 1, HCM.
Điện thoại: 0845671988
Email: sales@1988homeup.vn
Giờ mở cửa: 10AM-09PM


  • Cửa hàng 2 

83 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, quận 1, HCM.
Điện thoại: 0828981988
Giờ mở cửa: 10AM - 09PM

----------